Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiên

LÁ BAY ...
Thu đến lá vàng lất phất bay
Đứng nhìn tay hứng ở nơi này
Lá bay theo gió nhìn duyên quá 
Em thấy lòng mình cũng đắm say .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]